Endast idag! Gratis frakt på alla beställningar. GRATIS FRAKT

Villkor och användarvillkor


1. Villkor


Genom att få tillgång till denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa webbplatsvillkor för användning, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för att följa eventuella tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner något av dessa villkor är det förbjudet att använda eller få tillgång till denna webbplats. Materialet som finns på denna webbplats skyddas av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Användningslicens


 1. Tillfällig nedladdning av en kopia av materialen (information eller programvara) på Biloverdrag.com-webbplatsen för personlig, icke-kommersiell övergående visning tillåts. Detta är en licens, inte en överföring av äganderätt, och under denna licens får du inte:
  1. modifiera eller kopiera materialen;
  2. använda materialen för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommerciell eller icke-kommersiell);
  3. försöka dekompilera eller omvändingenjöra någon programvara som finns på Biloverdrag.com-webbplatsen.
  4. ta bort alla upphovsrättsliga eller andra äganderättsnoteringar från materialen; eller
  5. överföra materialen till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av Biloverdrag.com när som helst. Vid upphörande av din visning av dessa material eller vid upphörandet av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du har i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

3. Friskrivning


 1. Materialen på Biloverdrag.com-webbplatsen tillhandahålls "som de är". Dessutom garanterar inte Biloverdrag.com eller gör några representationer angående noggrannheten, de troliga resultaten eller tillförlitligheten vid användning av materialen på sin webbplats eller på några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar


Under inga omständigheter ska Biloverdrag.com eller dess leverantörer vara ansvariga för skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialen på Biloverdrag.com-webbplatsen, även om Biloverdrag.com eller en auktoriserad representant för Biloverdrag.com har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar inte gälla för dig. Biloverdrag.com ansvarar inte för någon form av skada som orsakas på ditt fordon av våra överdrag.

5. Revideringar och fel


Materialen som visas på Biloverdrag.com-webbplatsen kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Biloverdrag.com garanterar inte att något av materialen på dess webbplats är korrekta, fullständiga eller aktuella. Biloverdrag.com kan göra ändringar i materialen som finns på dess webbplats när som helst utan meddelande. Biloverdrag.com gör dock inget åtagande att uppdatera materialen.

6. Länkar


Biloverdrag.com har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess Internet-webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte att Biloverdrag.com ger sitt stöd till webbplatsen. Användning av någon sådan länkad webbplats sker på användarens eget ansvar.

7. Ändringar av användarvillkor för webbplatsen


Biloverdrag.com kan revidera dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor för användning.


Eventuella anspråk som rör Biloverdrag.com-webbplatsen ska styras av lagarna i delstaten Texas utan hänsyn till dess kollision av lagbestämmelser.